Navigácia

Obsah

Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba

Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná PorubaVitajte na stránkach Združenia majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba. Účelom tohto web-sídla je poskytovať aktuálne informácie o činnosti nášho spoločenstva a informovať o pripravovaných podujatiach. Ak prejavíte záujem publikovať príspevky týkajúce sa Združenia majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba na našom web-sídle, kontaktujte nás na email-adresách v časti Orgány spoločenstva.

Novinky - aktuality

28.01.2019

informácie

hodiny

Detail

20.11.2017

Zľavy na GOPASS

Pre sezónu 2017/2018 zostávajú v platnosti pravidlá z predchádzajúcej sezóny 2016/2017, ktoré si môžete prečítať v článku Zľavy TMR.

Detail

21.12.2016

Zľavy TMR

Pre sezónu 2016/2017 boli v celom rozsahu zrušené prevádzkové lístky v zariadeniach TMR a.s. (tieto boli na základe predložených žiadostí vydávané aj členom ZML PS).

Detail

História

lesVznik urbárskeho a pasienkového majetku sa datuje od 19. storočia, v časoch poddanstva, keď majiteľ lesnej a poľnohospodárskej pôdy túto dával do bezplatného nájmu svojim poddaným na obrábanie pod názvom "curiálny majetok". Po zrušení poddanstva tento majetok zostal v užívaní osôb, ktoré si ho mohli odkúpiť, čo aj urobili. Viac tu

Dokumenty

22.05.2019

Dotazník (pri zmene údajov vyplnený dotazník doručte osobne, poštou, alebo e-mailom)

Pri zmene údajov, prosíme členov o vyplnenie Dotazníka. Vyplnený a podpísaný dotazník doručte osobne, pošlite poštou, alebo naskenovaný na náš e-mail (urbarzavporuba@gmail.com).

Stiahnuť