Navigácia

Obsah

Urbár Závažná Poruba, p. s.

Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná PorubaVitajte na stránkach Urbáru Závažná Poruba, p. s.. Účelom tohto web-sídla je poskytovať aktuálne informácie o činnosti nášho spoločenstva a informovať o pripravovaných podujatiach. Ak prejavíte záujem publikovať príspevky týkajúce sa Urbáru Závažná Poruba na našom web-sídle, kontaktujte nás na email-adresách v časti Orgány spoločenstva.

Oznamy

02.12.2020

Vianočné stromčeky

Záujemca o vianočný stromček môže vykonať vlastný výrub len po zaplatení poplatku, čím získa povolenie. Povolenia predávame v kancelárii urbáru iba v stredu v čase 8:00 - 11:30 a 13:30 - 17:00 hod.. Posledný termín je v stredu 16. 12. 2020. Cena pre člena Urbáru Závažná Poruba je 1,50 € a pre nečlena 5,00 € za kus. Pri výbere stromčeka treba postupovať citlivo k prírode, zodpovedne vybrať jeden a rešpektovať skutočnosť, že samotný výber a výrub je možné vykonať len v lokalitách Brestová, Polčené a Červenô.

Detail

10.09.2019

Úradné hodiny

Úradné hodiny

Detail

21.04.2016

Zoznam neznámych vlastníkov

V prílohe je zoznam neznámych vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti Urbár ZP, ktorých podiely spravuje Slovenský pozemkový fond. Ak si členovia Urbáru ZP v ňom nájdu svojich predkov, je potrebné, aby si vysporiadali vlastnícke vzťahy v dedičskom konaní.

Detail

História

lesVznik urbárskeho a pasienkového majetku sa datuje od 19. storočia, v časoch poddanstva, keď majiteľ lesnej a poľnohospodárskej pôdy túto dával do bezplatného nájmu svojim poddaným na obrábanie pod názvom "curiálny majetok". Po zrušení poddanstva tento majetok zostal v užívaní osôb, ktoré si ho mohli odkúpiť, čo aj urobili. Viac tu

Dokumenty

22.05.2019

Dotazník (pri zmene údajov vyplnený dotazník doručte osobne, poštou, alebo e-mailom)

Pri zmene údajov, prosíme členov o vyplnenie Dotazníka. Vyplnený a podpísaný dotazník doručte osobne, pošlite poštou, alebo naskenovaný na náš e-mail (urbarzavporuba@gmail.com).

Detail