Navigácia

Obsah

Urbár Závažná Poruba, p. s.

Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná PorubaVitajte na stránkach Urbáru Závažná Poruba, p. s.. Účelom tohto web-sídla je poskytovať aktuálne informácie o činnosti nášho spoločenstva a informovať o pripravovaných podujatiach. Ak prejavíte záujem publikovať príspevky týkajúce sa Urbáru Závažná Poruba na našom web-sídle, kontaktujte nás na email-adresách v časti Orgány spoločenstva.

Novinky - aktuality

03.12.2019

Vianočné stromčeky

Záujemca o vianočný stromček môže vykonať vlastný výrub len po zaplatení poplatku v kancelárii urbáru v čase úradných hodín.Posledný termín vydania povolenky bude v stredu 18. 12. 2019. Poplatok za stromček je pre člena 1,50 € a pre nečlena 5,00 €. Pri výbere stromčeka treba postupovať citlivo k prírode, zodpovedne vybrať jeden a rešpektovať skutočnosť, že samotný výber a výrub je možné vykonať len v lokalitách od Polčeného smerom do Iľanova!

Detail

09.10.2019

Smreková čečina

Oznamujeme členom, že tento rok jedľovú čečinu na výrobu vencov neposkytujeme. Členovia majú možnosť získať iba smrekovú čečinu na prikrývanie hriadok a hrobov. Prípravu a dovoz smrekovej čečiny si člen zabezpečí individuálne, na základe POVOLENIA od urbáru.

Detail

10.09.2019

Úradné hodiny

Úradné hodiny

Detail

História

lesVznik urbárskeho a pasienkového majetku sa datuje od 19. storočia, v časoch poddanstva, keď majiteľ lesnej a poľnohospodárskej pôdy túto dával do bezplatného nájmu svojim poddaným na obrábanie pod názvom "curiálny majetok". Po zrušení poddanstva tento majetok zostal v užívaní osôb, ktoré si ho mohli odkúpiť, čo aj urobili. Viac tu

Dokumenty

22.05.2019

Dotazník (pri zmene údajov vyplnený dotazník doručte osobne, poštou, alebo e-mailom)

Pri zmene údajov, prosíme členov o vyplnenie Dotazníka. Vyplnený a podpísaný dotazník doručte osobne, pošlite poštou, alebo naskenovaný na náš e-mail (urbarzavporuba@gmail.com).

Stiahnuť