Navigácia

Obsah

Urbár Závažná Poruba, p. s.

Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná PorubaVitajte na stránkach Urbáru Závažná Poruba, p. s.. Účelom tohto web-sídla je poskytovať aktuálne informácie o činnosti nášho spoločenstva a informovať o pripravovaných podujatiach. Ak prejavíte záujem publikovať príspevky týkajúce sa Urbáru Závažná Poruba na našom web-sídle, kontaktujte nás na email-adresách v časti Orgány spoločenstva.

Novinky - aktuality

21.07.2020

Vyplácanie podielov za rok 2019 v hotovosti

Oznamujeme svojim členom, že podiely sa budú vyplácať v stredu 22.7.2020 v čase od 8:00 do 16:30 v kancelárii urbáru.

Detail

12.06.2020

Valné zhromaždenie 2020

Oznamujeme členom urbáru, že tohtoročné valné zhromaždenie bude prebiehať formou korešpodenčného hlasovania. Pre členov, ktorí majú minimálne jeden hlas bol dnes 12. 6. 2020 expedovaný Hlasovací lístok aj s informáciami a prílohami. Držitelia e-mailovej adresy obdržia informácie a prílohy v elektronickej forme. Prosíme členov, ktorí majú hlas a do 18. 6. 2020 neobdržia poštou Hlasovací lístok, aby nás bezodkladne o tejto skutočnosti informovali. Členovia bez hlasu obdržia potrebné informácie do 30. 6. 2020.

Detail

06.04.2020

Upozornenie a výzva pre občanov a návštevníkov obce Závažná Poruba

Upozorňujeme a dôrazne žiadame rešpektovať základné prísne protipožiarne opatrenia: - v extraviláne sa zakazuje zakladanie a používanie otvoreného ohňa! - zakazuje sa fajčenie a odhadzovanie ohorkov cigariet priamo na zem! - zastavenie a státie motorových vozidiel je možné len na spevnenom povrchu, nie nad suchým porastom napr. trávy! - zakázaný je voľný pohyb osôb v lesnom poraste! - sklenené a plastové predmety a hlavne fľaše patria do separovaného odpadu. Celé znenie si prečítajte v prílohe.

Detail

História

lesVznik urbárskeho a pasienkového majetku sa datuje od 19. storočia, v časoch poddanstva, keď majiteľ lesnej a poľnohospodárskej pôdy túto dával do bezplatného nájmu svojim poddaným na obrábanie pod názvom "curiálny majetok". Po zrušení poddanstva tento majetok zostal v užívaní osôb, ktoré si ho mohli odkúpiť, čo aj urobili. Viac tu

Dokumenty

22.05.2019

Dotazník (pri zmene údajov vyplnený dotazník doručte osobne, poštou, alebo e-mailom)

Pri zmene údajov, prosíme členov o vyplnenie Dotazníka. Vyplnený a podpísaný dotazník doručte osobne, pošlite poštou, alebo naskenovaný na náš e-mail (urbarzavporuba@gmail.com).

Stiahnuť