Navigácia

Obsah

Urbár Závažná Poruba, p. s.

Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná PorubaVitajte na stránkach Urbáru Závažná Poruba, p. s.. Účelom tohto web-sídla je poskytovať aktuálne informácie o činnosti nášho spoločenstva a informovať o pripravovaných podujatiach. Ak prejavíte záujem publikovať príspevky týkajúce sa Urbáru Závažná Poruba na našom web-sídle, kontaktujte nás na email-adresách v časti Orgány spoločenstva.

Novinky - aktuality

12.05.2020

Stránkové hodiny

Oznamujeme členom urbáru, že v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou, bude kancelária urbáru zatvorená do odvolania. V prípade potreby nás môžete v obvyklom úradnom čase kontaktovať telefonicky. Mobil predseda: 0917 411 056, podpredseda: 0908 967 221.

Detail

06.04.2020

Upozornenie a výzva pre občanov a návštevníkov obce Závažná Poruba

Upozorňujeme a dôrazne žiadame rešpektovať základné prísne protipožiarne opatrenia: - v extraviláne sa zakazuje zakladanie a používanie otvoreného ohňa! - zakazuje sa fajčenie a odhadzovanie ohorkov cigariet priamo na zem! - zastavenie a státie motorových vozidiel je možné len na spevnenom povrchu, nie nad suchým porastom napr. trávy! - zakázaný je voľný pohyb osôb v lesnom poraste! - sklenené a plastové predmety a hlavne fľaše patria do separovaného odpadu. Celé znenie si prečítajte v prílohe.

Detail

10.09.2019

Úradné hodiny

Úradné hodiny

Detail

História

lesVznik urbárskeho a pasienkového majetku sa datuje od 19. storočia, v časoch poddanstva, keď majiteľ lesnej a poľnohospodárskej pôdy túto dával do bezplatného nájmu svojim poddaným na obrábanie pod názvom "curiálny majetok". Po zrušení poddanstva tento majetok zostal v užívaní osôb, ktoré si ho mohli odkúpiť, čo aj urobili. Viac tu

Dokumenty

22.05.2019

Dotazník (pri zmene údajov vyplnený dotazník doručte osobne, poštou, alebo e-mailom)

Pri zmene údajov, prosíme členov o vyplnenie Dotazníka. Vyplnený a podpísaný dotazník doručte osobne, pošlite poštou, alebo naskenovaný na náš e-mail (urbarzavporuba@gmail.com).

Stiahnuť