Navigácia

Obsah

Orgány spoločenstva

Sídlo Združenia majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo :
Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba
Hlavná 135
032 02 Závažná Poruba

Úradné hodiny :
Pondelok    10.00 – 12.00 hod.

Streda         08.00 - 12.00 hod.     13.30 - 15.30 hod. samovýroba dreva

Piatok         08.00 - 12.00 hod.

Telefón, fax:   044 5547317
Mobil -  predseda:   0917 411056
              tajomník:   0908 967221

Email:            urbarzavporuba@gmail.com 
- predseda:     kamien.urbar@gmail.com
- tajomník:    kulhavy.urbar@gmail.com   
- ekonómka:  kralova.urbar@gmail.com
                                                           

Výbor Združenia majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo :
Predseda:           Ján Kamien
Podpredseda:     Pavel Staroň
Tajomník:         Ing. Ján Kuľhavý                                                                                                                     Členovia:          Ing. Milan Beťko
                          MUDr. Miroslav Kováč                                                                                                                                    Anna Mikulášová                                                                                                                                              Ingrid Maďar

                   

 

Dozorná rada Združenia majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo :
Predseda:              Ing. Iveta Jurečková
Podpredseda:        Ing. Ján Bonko
Členovia:              Peter Jambrich
                             Stanislav Kuzma