Navigácia

Obsah

Orgány spoločenstva

Sídlo Urbáru Závažná Poruba, p. s. :
Urbár Závažná Poruba, p. s.
Hlavná 135
032 02  Závažná Poruba

 

Úradné hodiny :

Streda          8:00 - 11:30  stránky - bežná agenda

Streda        13:30 - 15:30 samovýroba a predaj dreva 

 

Telefón, fax:                044 5547317
Mobil -  predseda:       0917 411 056
             podpredseda:  0908 967 221

E-mail:             urbarzavporuba@gmail.com 
- predseda:        kamien.urbar@gmail.com
- podpredseda:  kulhavy.urbar@gmail.com   
- ekonómka:     kralova.urbar@gmail.com
                                                           
Výbor Urbáru Závažná Poruba, p. s.:
Predseda:            Ján Kamien                                                                                                            Podpredseda:      Ing. Ján Kuľhavý
Podpredseda:      Pavel Staroň
Členovia:           Ing. Milan Beťko
                         MUDr. Miroslav Kováč                                                                                                                   Anna Mikulášová                                                                                                                             Ingrid Maďar                  

Dozorná rada Urbáru Závažná Poruba, p. s.:
Predseda:             Ing. Iveta Jurečková
Podpredseda:        Ing. Ján Bonko
Členovia:             Peter Jambrich
                           Stanislav Kuzma

Odborný lesný hospodár Urbáru Závažná Poruba, p. s.: Ing. Peter Gajdoš