Navigácia

Obsah

Orgány spoločenstva

Sídlo Urbáru Závažná Poruba, p. s. :
Urbár Závažná Poruba, p. s.
Hlavná 135
032 02  Závažná Poruba

Úradné hodiny :
Pondelok    8:00 – 11:30 

Streda          8:00 - 11:30    13:30 - 15:30 samovýroba a predaj dreva, čerpanie výhod

Piatok          8:00 - 11:30 

Telefón, fax:   044 5547317
Mobil -  predseda:   0917 411 056
              podpredseda:   0908 967 221

E-mail:              urbarzavporuba@gmail.com 
- predseda:        kamien.urbar@gmail.com
- podpredseda:  kulhavy.urbar@gmail.com   
- ekonómka:     kralova.urbar@gmail.com
                                                           
Výbor Urbáru Závažná Poruba, p. s.:
Predseda:           Ján Kamien                                                                                                                  Podpredseda:     Ing. Ján Kuľhavý
Podpredseda:     Pavel Staroň
Členovia:           Ing. Milan Beťko
                          MUDr. Miroslav Kováč                                                                                                                                    Anna Mikulášová                                                                                                                                              Ingrid Maďar                  

Dozorná rada Urbáru Závažná Poruba, p. s.:
Predseda:              Ing. Iveta Jurečková
Podpredseda:        Ing. Ján Bonko
Členovia:              Peter Jambrich
                             Stanislav Kuzma

Odborný lesný hospodár Urbáru Závažná Poruba, p. s.: Ing. Peter Gajdoš