Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

Vianočné stromčeky

Záujemca o vianočný stromček môže vykonať vlastný výrub len po zaplatení poplatku, čím získa povolenie. Povolenia predávame v kancelárii urbáru iba v stredu v čase 8:00 - 11:30 a 13:30 - 17:00 hod.. Posledný termín je v stredu 16. 12. 2020.
Cena pre člena Urbáru Závažná Poruba je 1,50 € a pre nečlena 5,00 € za kus. Pri výbere stromčeka treba postupovať citlivo k prírode, zodpovedne vybrať jeden a rešpektovať skutočnosť, že samotný výber a výrub je možné vykonať len v lokalitách Brestová, Polčené a Červenô.
celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: IM

Úradné hodiny

Úradné hodiny celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor:

Zoznam neznámych vlastníkov

V prílohe je zoznam neznámych vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti Urbár ZP, ktorých podiely spravuje Slovenský pozemkový fond. Ak si členovia Urbáru ZP v ňom nájdu svojich predkov, je potrebné, aby si vysporiadali vlastnícke vzťahy v dedičskom konaní. celý text

ostatné | 21. 4. 2016 | Autor: