Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

informácie


ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

Zľavy na GOPASS

Pre sezónu 2017/2018 zostávajú v platnosti pravidlá z predchádzajúcej sezóny 2016/2017, ktoré si môžete prečítať v článku Zľavy TMR. celý text

ostatné | 20. 11. 2017 | Autor:

Zľavy TMR

Pre sezónu 2016/2017 boli v celom rozsahu zrušené prevádzkové lístky v zariadeniach TMR a.s. (tieto boli na základe predložených žiadostí vydávané aj členom ZML PS). celý text

ostatné | 21. 12. 2016 | Autor:

Zoznam neznámych vlastníkov ZML PS

V prílohe je zoznam neznámych vlastníkov podielov na spločnej nehnuteľnosti ZML PS, ktorých podiely spravuje Slovenský pozemkový fond. Ak si členovia ZML PS v ňom nájdu svojich predkov, je potrebné, aby si vysporiadali vlastnícke vzťahy v dedičskom konaní. celý text

ostatné | 21. 4. 2016 | Autor: