Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

Vyplácanie podielov za rok 2019 v hotovosti

Oznamujeme svojim členom, že podiely sa budú vyplácať v stredu 22.7.2020 v čase od 8:00 do 16:30 v kancelárii urbáru. celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor:

Valné zhromaždenie 2020

Oznamujeme členom urbáru, že tohtoročné valné zhromaždenie bude prebiehať formou korešpodenčného hlasovania.
Pre členov, ktorí majú minimálne jeden hlas bol dnes 12. 6. 2020 expedovaný Hlasovací lístok aj s informáciami a prílohami. Držitelia e-mailovej adresy obdržia informácie a prílohy v elektronickej forme. Prosíme členov, ktorí majú hlas a do 18. 6. 2020 neobdržia poštou Hlasovací lístok, aby nás bezodkladne o tejto skutočnosti informovali.
Členovia bez hlasu obdržia potrebné informácie do 30. 6. 2020. celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor:

Upozornenie a výzva pre občanov a návštevníkov obce Závažná Poruba

Upozorňujeme a dôrazne žiadame rešpektovať základné prísne protipožiarne opatrenia:
- v extraviláne sa zakazuje zakladanie a používanie otvoreného ohňa!
- zakazuje sa fajčenie a odhadzovanie ohorkov cigariet priamo na zem!
- zastavenie a státie motorových vozidiel je možné len na spevnenom povrchu, nie nad suchým porastom napr. trávy!
- zakázaný je voľný pohyb osôb v lesnom poraste!
- sklenené a plastové predmety a hlavne fľaše patria do separovaného odpadu.
Celé znenie si prečítajte v prílohe. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Úradné hodiny

Úradné hodiny celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor:

Zoznam neznámych vlastníkov

V prílohe je zoznam neznámych vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti Urbár ZP, ktorých podiely spravuje Slovenský pozemkový fond. Ak si členovia Urbáru ZP v ňom nájdu svojich predkov, je potrebné, aby si vysporiadali vlastnícke vzťahy v dedičskom konaní. celý text

ostatné | 21. 4. 2016 | Autor: